Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

1186

Do 21.05.2024.

Poslednje uplate
Uplata operatera za 03/24 19.000,00 din
Andrijana Brtka 10.000,00 din
Miroslav TiŠma 1.000,00 din
Ana KariŠik 500,00 din
Sanja PopoviĆ 200,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge za mart 2024 60,00 din
Biodevel Professional, Beograd - procena stanja 6.900,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs