Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

2458

Do 19.07.2024.

Poslednje uplate
Uplata operatera za 05/24 57.200,00 din
Posta Za Darko Miljanovic 550,00 din
An Ela Janjic 101.000,00 din
SlaĐana Simonovic 1.700,00 din
SlaĐana Simonovic 500,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 01.06.- 10.06.2024. 80,00 din
Zorica Radojičić PR Ambulanta Ist Centar, Beograd - fizikalni tetmani 115.600,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2024. 60,00 din
Kap Petrol d.o.o., Vranje - troškovi prevoza radi odlaska na fizikalnu terapiju 12.001,71 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2024. 60,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs